Xem chi tiết
  • VÕ ĐANG NGỰ KIẾM THUẬT

   Chiêu thức tấn công tầm xa cơ bản của Võ Đang Thái Hư, vung kiếm khí tấn công các mục tiêu phía trước theo đường thẳng. Gây sát thương theo tấn công cơ bản và sát thương hệ Thổ.

  • THIÊN ĐỊA VÔ CỰC

   Tấn công mục tiêu và kẻ địch trong phạm vi lớn xung quanh mục tiêu, gây sát thương lớn dựa trên tấn công cơ bản và sát thương hệ Thổ, ngoài ra còn kèm thêm tỷ lệ gây hiệu ứng Choáng kẻ địch.

  • KIẾM PHI KINH THIÊN

   Ném phi kiếm gây sát thương lớn lên kẻ địch trong tầm nhìn, giãn cách xuất chiêu ngắn, có thể tích luỹ tấn công 2 lần liên tục.

  • TỌA VỌNG VÔ NGÃ

   Tạo vòng nội lực hộ thể hấp thụ sát thương trong một thời gian nhất định, giảm tỷ lệ bị Bùa Chú và và bỏ qua các hiệu quả khống chế.

  • NHÂN KIẾM HỢP NHẤT

   Thi triển phi kiếm gây sát thương cơ bản và sát thương hệ Thổ cực lớn lên kẻ địch trong phạm vi đường thẳng phía trước.